Sut i ddefnyddio'r map

Defnyddiwch ein map i gynllunio eich llwybr a dod o hyd i’ch gorsaf drenau.

Mae’r ddewislen “gweld lleoliad yr orsaf” yn dangos ble mae’r orsaf ar ein rhwydwaith.

Cliciwch ar ddot eich gorsaf i ddangos y sgôr hygyrchedd a chliciwch ar enw’r orsaf i agor map o’r ardaloedd cyfagos.

Mae’r ddewislen “gweld map o ardal leol yr orsaf” yn dangos y llwybrau cerdded a beicio sydd ar gael o fewn 5 milltir a chliciwch ar yr eiconau i weld cyfleusterau a mannau parcio beiciau yn ein gorsafoedd. Defnyddiwch y toglau yn y bar chwilio i ddewis pa lwybr yr hoffech ei weld.

Mae pob map o ardal leol ar gael i'w allgludo neu eu hargraffu drwy ddefnyddio'r botwm "argraffu".

Dim ond ar gyfer gorsafoedd sy’n cael eu gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru y gallwn ni ddangos gwybodaeth.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru yn gyfrifol am gynnal a chadw nac am argaeledd llwybrau teithio llesol.